O výrobci

Trubky Aqualine vyrábí Pipelife Czech s.r.o.

 
 
 

Společnost Pipelife Czech byla založena v roce 1994 holdingem Pipelife a Fatrou Napajedla a.s., pod tehdejším názvem Pipelife - Fatra s.r.o. Odkoupením podílu Fatry přešel v roce 2004 podnik plně do vlastnictví holdingu Pipelife a v současnosti nese název Pipelife Czech s.r.o. Od roku 2012 je stoprocentním vlastníkem holdingu Pipelife společnost Wienerberger AG.

 

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je významným výrobcem a největším prodejcem plastových potrubních systémů v České republice. Nabízí nejširší výrobní sortiment potrubí a dalších komponent pro in house i pro inženýrské sítě z PVC, PE, a PP. Jde o výrobky tuzemské i z dalších závodů holdingu Pipelife.

Více než dvacetiletá tradice firmy a trvale doplňované portfolio výrobků dokazuje její životaschopnost. Inovace, využití nejmodernějších materiálů a technologií výroby, stejně jako důraz na kvalitu zaručily firmě vysoké hodnocení zákazníků a zvyšující se podíl na českém trhu. Pipelife Czech si však připisuje obchodní úspěchy i na trhu slovenském a při exportu do dalších zemí Evropy i jiných kontinentů.

Prvotřídní kvalita výroby i služeb je garantována certifikací systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008.

Certifikací normy ISO 14 001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k ochraně přírody, životního a pracovního prostředí. Ke zlepšování životního prostředí přispívá i samotným výrobním programem. Výrobky jsou technologicky vyspělé a s významným ekologickým přínosem. Vykazují totiž nízkou zátěž životnímu prostředí při výrobě, instalacích a během doby jejich použití, ale i po ukončení jejich životnosti, kdy je možné opakované využití výchozího materiálu. Řada produktů smí používat ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek.

Certifikací normy ISO 50001 společnost prokázala, že respektuje všechny legislativní požadavky vztahující se k managementu hospodaření s energií. Společnost zvyšuje povědomí všech pracovníků o vlivu energetické náročnosti a hospodaření s energií při vytváření výrobků a poskytovaných služeb“.

Dále usilujeme o efektivní:

 
  • Třídění a evidenci odpadů vznikajících ve výrobě
  • Recyklaci odpadů typu PE a PVC přímo v zázemí společnosti
  • Recyklaci odpadů na bázi PP u externího zpracovatele
  • Třídění komunálních odpadů a následné zpracování specializovanou společností Marius Pedersen
  • Periodickou kontrolu všech procesů vč. snižování spotřeby surovin a elektrické energie
  • Předcházení vzniku ekologických havárií v rámci firmy
 

Profil společnosti


Přehrát video

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o naší společnosti a nabídce? Spojte se s našimi zástupci.